bestuur ocmw

De raad voor maatschappelijk welzijn

Deze raad bestaat uit 9 leden, voor 6 jaar gekozen door de gemeenteraad. Uit haar leden kiest de Raad een Voorzitter. De raad beslist tijdens haar maandelijkse vergaderingen over steun- en hulpaanvragen, personeelsbeleid en algemeen beleid van het OCMW. Sinds september 2002 zijn de vergaderingen van de raad gedeeltelijk openbaar. Persoonsgebonden zaken worden steeds in gesloten zitting behandeld.
De dagelijkse leiding is in handen van het Vast Bureau, bestaande uit de voorzitter en 2 leden van de raad.
De ocmw-secretaris zorgt voor de coördinatie en uitvoering van het beleid.


Voorzitter Carina Ricour

Van Cauwenberghelaan 21A
1540 Herne
02 396 00 84 (privé)
mail : carina ricour
zitdag : enkel op afspraak in het OCMW-gebouw

Leden


CAERS Wini, Barakkendries 2a, 1540 Herne
DELEYE An, Grotestraat 13, 1540 Herne
HEGEMANN Franz-Josef, Steenweg Asse 103, 1540 Herne
MEULENIJSER Annie, Breemstraat 45, 1540 Herne
VANAUDENHOVE Marc, Steenweg Asse 47, 1540 Herne
VIERENDEELS Arlette, Broekstraat 1, 1540 Herne
VAN CUTSEM Guido, Leenstraat 18, 1540 Herne ( vanaf 27/01/2016 - opvolger Noynaert Ronny).                                  
ROOBAERT Brent, Breemstraat 16, 1540 Herne ( vanaf 28/06/2017 - opvolger Van Den Bossche Sonja )


Secretaris

Patrick Sergooris, Edingsesteenweg 8a, 1540 HernePatrick Sergooris


Vast bureau

Voorzitter : Carina Ricour
Leden : Arlette Vierendeels en Marc Vanaudenhove           
Secretaris : Patrick Sergooris