Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |
Onderhandse verkoop bouwgrond voor halfopen bebouwing in Kokejane

Onderhandse verkoop bouwgrond voor halfopen bebouwing in Kokejanelees meer

Het OCMW van HERNE stelt volgende bouwgrond onderhands te koop
een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing ( kavel I ), gelegen te 1540 Herne (Kokejane), Van Cauwenberghelaan, I' afdeling, Sectie D, kadastraal gesitueerd deel nummer 245c met een oppervlakte van 10a 32ca.

Zitdagen personenbelasting

Zitdagen personenbelastinglees meer

Op dinsdag 30 mei en vrijdag 2 juni 2017 van 9 tot 12 uur zal een ambtenaar van de belastingen aanwezig zijn op het OCMW Edingsesteenweg 8A,1540 Herne om mensen, die problemen hebben met of hulp willen bij het invullen van hun belastingaangifte , bij te staan.