Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |
<br />Uitnodiging OCMW-raad


Uitnodiging OCMW-raadlees meer

De voorzitter van de raad heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de raad voor Maatschappelijk Welzijn op maandag 12 februari 2018 om 20 uur stipt in de raadzaal van het OCMW, Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne.

<strong>WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT, </strong>OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst.I, zoekt voor de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg b<strong>egeleidende in de gezinszorg (m/v) </strong>voor langdurig vervangingscontract (+ negen maanden)

WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT, OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst.I, zoekt voor de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg begeleidende in de gezinszorg (m/v) voor langdurig vervangingscontract (+ negen maanden)lees meer

WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT zoekt voor de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg begeleidende in de gezinszorg (m/v) voor langdurig vervangingscontract (+ negen maanden)