kinderopvang-speelpleinwerking (Winnepoe)

Elk jaar organiseert het OCMW in samenwerking met de jeugddienst van de gemeente  Herne, speelplein tijdens de schoolvakanties voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in de parochielokalen in de Lindestraat te Herne. Ervaren monitoren zorgen voor begeleiding en aangepaste activiteiten. Er wordt steeds een volledige dag aangerekend tenzij het kind vertrekt voor 13u of aankomt na 12u. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Het OCMW werft de animatoren aan en zorgt voor de facturatie en fiscale attesten.
in de zomervakantie staan er 4 animatoren, in de kleine vakanties  2 animatoren klaar om iedereen een fijne vakantiedag te bezorgen.
De kinderen worden opgesplitst in twee leeftijdsgroepen: kleuters tot 6 jaar en kinderen tot 12 jaar.

De bijdrage bedraagt:
- € 7,00 per dag per kind ( domicilie in Herne), met een korting vanaf het 3de kind tegelijkertijd aanwezig, van 2,50 euro per dag per kind vanaf het 3de kind.

- € 10,00 euro per dag per kind  (geen domicilie in Herne), met een korting vanaf het 3de kind tegelijkertijd aanwezig, van 2,50 euro per dag per kind vanaf het 3de kind.


Inlichtingenfiche
Er wordt voor elk kind een nieuwe inlichtingenfiche en medische gegevensfiche ingevuld. Wij zouden het dan ook ten zeerste op prijs stellen moest deze fiche zo volledig en duidelijk mogelijk ingevuld worden vanaf de eerste dag dat uw kind/kinderen naar de opvang komt/komen. Indien uw kinderen reeds naar de opvang zijn geweest, gelieve de animatoren laten na te gaan of er reeds een nieuwe inlichtingsfiche 2019 aanwezig is. 

Inlichtingefiche 2019

Uurregeling
De opvang is open van 7 u tot 18 u. Mogen wij u vragen om deze uurregeling stipt na te volgen en bij problemen voor afhaling steeds de monitoren te verwittigen op nummer van de speelpleinwerking:0473/402054
Dagindeling:
7u tot 8u30: kinderopvang
8u30 tot 10u: ochtendactiviteit
10u: koek en drankje van thuis
10u30 tot 12u: voormiddagactiviteit
12u tot 13u30: middageten en vrij spel
13u30 tot 15u30: namiddagactiviteit
15u30: drankje
16u tot 18u: kinderopvang

De kinderen brengen zelf elke dag een lunchpakket mee = belegde boterhammen met een drankje en een koek, fruit of yoghurt voor om 10u. Enkel in de zomervakantie wordt er een vieruurtje  voorzien. Gelieve geen snoep mee te geven.

Contactgegevens
Linda Thiels, Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne, 02 397 00 01
Linda.thiels@ocmwherne.be