kinderopvang-speelpleinwerking (Winnepoe)

SPEELPLEINWERKING WINNEPOE VAN 6 JULI TEM 28 AUGUSTUS
Spelen en ravotten bij speelpleinwerking Winnepoe gaat deze zomer door al zal de werkwijze een tikkeltje anders zijn. 

De gemeente Herne organiseert elke werkdag van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 28 augustus (niet op 20 en 21 juli) speelpleinwerking in het Parochiaal Centrum in de Lindestraat te Herne. Ervaren monitoren zorgen voor begeleiding en aangepaste activiteiten.


Nieuwe regels ten gevolge van de corona-maatregelen:

-         Enkel voor kinderen uit Herne van 2,5 jaar tot 11 jaar
-         Maximum 40 kinderen
-         Enkel online inschrijven via :  https://www.eventbrite.nl/o/gemeente-herne-30422168858
-        Tarief: 35 euro per week (7 euro per dag) en 21 euro voor de week van 21 juli (slechts 3 dagen)
-         Je kan jouw kind alleen inschrijven voor een volledige week, elke werkdag vanaf 7u tot maximaal 18u. Jouw kind komt steeds toe tussen 7u en 9u en vertrekt tussen 16u en 18u.
-         Jouw kind kan een dag overslaan, maar het inschrijvingsbedrag blijft hetzelfde. Enkel wanneer een ziektebriefje kan worden voorgelegd, krijg je het inschrijvingsgeld voor de dagen van afwezigheid terug.
-         Eens ingeschreven en betaald, ontvang je via e-mail een inlichtingenfiche die je de eerste dag van deelname meebrengt.

 
Procedure afzetten/ophalen:
-        Ouders dienen hun kind(eren) in te schrijven aan het onthaal
-        De temperatuur van het kind wordt genomen en een monitor begeleidt het kind naar het lokaal
-        Het is verboden voor externen (ouders, grootouders, broers, zussen, … ) om de lokalen of de speelkoer te betreden.  Aanmelding is verplicht aan het onthaal tussen 7 en 9 en tussen 16 en 18 uur. Er zal een bel geïnstalleerd worden. 
-        Bij afhaling van je kind, richt je je opnieuw tot het onthaal en je kind zal dan naar het onthaal begeleid worden.
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
INLICHTINGENFICHE
INSTRUCTIES HOE INSCHRIJVENContactgegevens
Linda Thiels, Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne, 02 397 00 01
Linda.thiels@ocmwherne.be