sociale woningen

Het OCMW beschikt vanaf het voorjaar van 2014 over 2 sociale huurappartementen in Herfelingen.

Deze 2 sociale huurappartementen zullen verhuurd worden volgens het sociale huurbesluit van 12/10/2007 en latere wijzigingen en de toewijzingen zullen gebeuren volgens de toewijzingsregels die door de sociale huisvestingsmaatschappijen en de VMSW worden gebruikt.

Inschrijvingsformulieren en meer info zijn beschikbaar op de sociale dienst van het OCMW.

Zie ook:  website  www.vmsw.be


Daarnaast bezit het OCMW ook nog over 3 huurappartementen en een noodapaartement gelegen aan de Patriot in Herne, die verhuurt worden volgen een eigen huurreglement.