stookoliepremie

Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2020 kunnen personen met een recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ( categorie 1 ), personen met een laag inkomen ( categorie 2 ), personen met schuldoverlast ( categorie 3 ) in bepaalde gevallen genieten van een stookoliepremie (federale verwarmingstoelage).

Voor 2020 vindt u de voorwaarden in bijgaande brochure.