welzijnskoepel West-Brabant

OCMW Herne is lid van deze vereniging van 25 OCMW's uit Vlaams-Brabant. Het doel van deze vereniging is gemeenschappelijke initiatieven uitbouwen waarvoor we als afzonderlijk OCMW niet de nodige middelen of mankracht hebben. Het is ook een uitstekend platform om actuele problemen i.v.m. welzijn te bespreken.

Resultaten :

- Het project 'Thuisopvang van zieke kinderen'.  via 3Wplus
Ook Hernenaren met zieke kinderen tot 14 jaar kunnen op deze dienst beroep doen.
  contact:  0499/23 32 84     ziekekinderen@3wplus.be

- Een gemeenschappelijke juridische dienst die ook voor OCMW Herne werkt (afspraak via de sociale dienst).
Zitdag jurist: elke 2de en 4de dinsdag van 13.30 u tot 16.00 u.


- Samenwerkingsverband diensten gezinszorg