S.O.S

- Europees noodnummer (brandweer, medisch team of politie): 112

- Dringende politiehulp België: 101

- Wijkdienst politie Herne: 054 31 36 00

- Medische spoeddienst: 100

- Antigifcentrum: 070 245 245, www.antigifcentrum.be

- Wachtdienst Apothekers: 0900 10 500, www.apotheek.be

- Wachtdienst huisdokters: 053 60 82 60

- Verpleegkundigen:

Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Zennevallei/Pajottenland: 0484 71 44 00
www.kring-thuisverpleegkundigen.be
Lokaal Multidisciplinair Netwerk Pajottenland: 054 24 50 87, www.lmn-pajottenland.be
Wit-Gele Kruis: 016 31 95 50, www.wit-gelekruisvlaamsbrabant.be

- Child Focus: 016 000, www.childfocus.be

- Card Stop: 070 344 344, www.cardstop.be