personeel

Het OCMW beschikt heden over een 35-tal personeelsleden.

Algemeen directeur: Ann Naert
Financieel directeur: Julie Somers
Afdelingshoofd: Patrick Sergooris

- 6 maatschappelijk werkers :
     Adriaenssens Annick ( terbeschikkingstelling aan de gemeente )
     Devos Nadine (thuisdiensten)
     Ollevier Els
     Rozeboom Greet
     De Henau Ilse (thuisdiensten + project zorgnetwerk)
     Van Hove Sanderijn.
     De Temmerman Emily


- administratief medewerkers
    Thiels Linda  ( halftijdse terbeschikkingstelling aan de gemeente )
    Van Den Eynde Nancy
    Khamraeva Valentinna
    


- 4 deeltijdse verzorgenden

- 18 deeltijdse poetsvrouwen in de poetsdienst met dienstencheques

- 1 deeltijdse poetsvrouw voor de OCMW-lokalen

- 4 (voltijdse/deeltijdse) klusjesmannnen