bestuur ocmw

De raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst

Door het nieuwe decreet lokaal bestuur, zijn de gemeenteraadsleden nu van rechtswege OCMW-raadslid.  Hierdoor bestaat de OCMW-raad ook uit 17 leden. 
De raad is bevoegd voor het algemeen beleid van het OCMW. Het dagelijks bestuur van het OCMW wordt uitgeoefend door het vast bureau dat bestaat uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.
De aanvragen voor hulpverlening worden vanaf 2019 behandeld door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit comité bestaat uit 7 leden. De voorzitter is mevrouw Sandra Dero die van rechtswege toegevoegd schepen is.


Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Sandra Dero
Edingsesteenweg 30
1540 Herne
0496 75 69 61
mail: sandra.dero@herne.be
zitdag: op afspraak


De voorzitter leidt de vergaderingen van het bijzonder comité en kan onder bepaalde voorwaarden overgaan tot het toekennen van dringende hulpverlening.

Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst


BERCKMANS Jeannine, Liezebeekwijk 47, 1540 Herne
DE VOS Patrick, Sint-Niklaasstraat 33, 1540 Herne
VAN DEN BOSSCHE Sonja, Liezebeekwijk 53, 1540 Herne
VAN DER STEEN Veerle, Imbeekstraat 11, 1540 Herne
VANDERVELDE Mario, Rankhove 3, 1540 Herne
VIERENDEELS Arlette, Broekstraat 1, 1540 Herne 


Het bijzonder comité beslist over de individuele hulpaanvragen.  Daarnaast kan het op eigen initiatief of op vraag van de raad advies uitbrengen over aangelegenheden van het OCMW. 

Algemeen directeur

Ann Naert, Centrum 17, 1540 Herne