algemene info

Het OCMW is vanaf 2009 gestart met een mantelzorgtoelage in uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan.

Deze lokale mantelzorgtoelage van 15 euro per maand ( bedrag geldig vanaf 1 januari 2011) is een waarderings-en/of erkenningstoelage van het lokaal bestuur ten aanzien van de mantelzorgers.
De mantelzorgtoelage wordt toegekend aan personen die (een deel van ) de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van Herne.

Hier vindt u het volledige reglement en het aanvraagformulier, zoals goedgekeurd door de Raad van het OCMW in zitting van 8 september 2008.

Voor info en aanvragen kunt u steeds contact opnemen met Ilse Dehenau, maatschappelijk werker,  02/397.00.08
ilse.dehenau@ocmwherne.be