poetsdienst

Gepensioneerden en minder-validen die niet meer kunnen instaan voor het gewone onderhoud van hun woning, kunnen beroep doen op de poetsdienst van het OCMW.
De hulp is in principe beperkt tot een halve dag per week.
Vanaf 1 januari 2009 werkt de poetsdienst met dienstencheques.
Per uur poetshulp overhandigt U 1 dienstencheque aan de poetsvrouw ( kostprijs 9 euro  ).
Rekening houdend met het fiscaal voordeel, bedraagt de netto-kostprijs van een dienstencheque nu 7,20 EUR.


Voor alle informatie i.v.m. het bestellen van dienstencheques kunt U contact opnemen met de firma SODEXO tel: 02/547 54 95 of op hun website: www.sodexo.be

Contactpersoon:
mail : ilse.dehenau@ocmwherne.be,  maatschappelijk werker
02 397 00 08