sociale dienst

Elke inwoner van Herne die problemen heeft, van welke aard ook, kan terecht bij de sociale dienst.
De maatschappelijk assistenten Greet Rozeboom, Els Ollevier, Sanderijn Van Hove en Emily De Temmerman zullen uw probleem onderzoeken, u nuttige inlichtingen geven en u informeren over uw rechten en in de mate van het mogelijke een oplossing uitwerken. Desnoods verwijzen ze u door naar een beter bevoegde dienst.
Voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen komen ze ook ten huize.

Contact:    02/397.00.00
greet.rozeboom@ocmwherne.be
els.ollevier@ocmwherne.be
sanderijn.vanhove@ocmwherne.be
emily.detemmerman@ocmwherne.be


Een voorstel tot financiële hulp moet altijd voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. In dringende gevallen echter kan de voorzitter besluiten om onmiddellijk een steunbedrag toe te kennen.


Vormen van financiële hulp :

- leefloon: voor wie niet over het wettelijk vastgesteld minimuminkomen beschikt.
De maandbedragen, per 1 maart 2020 zijn :
- € 639,27 voor een samenwonende persoon
- € 958,91 voor een alleenstaande persoon
- € 1.295,91 voor persoon die uitsluitend samenwoont met gezin ten laste

- voorschotten op uitkeringen waarop u te lang moet wachten, zoals voorschotten op pensioen, werkloosheidsuitkering,
kinderbijslag e.d.

- tussenkomst in zware medische kosten, verwarmingskosten, huurwaarborg e.d.


Andere vormen van hulp:

- schuldbemiddeling: de maatschappelijk assistente kan voor personen met veel schulden afbetalingsplannen en
betalingsfaciliteiten bekomen bij de schuldeisers.

- budgetbegeleiding en budgetbeheer: voor personen die zelf moeilijk hun budget kunnen beheren, bvb omwille van
schuldoverlast.

- aanvragen van diverse sociale voordelen

- doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulp


De sociale dienst staat ook in voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers die aan aan OCMW Herne zijn toegewezen.